Autoalan
henkilöiden
itsearviointi

Autorekry Profiili

Autorekry profiili on itsearviointijärjestelmä, jonka kehityksessä on tavoiteltu nopeutta, keveyttä ja mobiilikäyttöisyyttä. Kuitenkin niin, ettei tulosten tarkkuus ja osuvuus kärsi.

Autorekry Profiili on suomalaisten Suomessa suomalaisille kehittämä, toisin kuin lähes kaikki muut vastaavat järjestelmät (yleensä USA tai Iso-Britannia). Havainnoimme ja raportoimme normaalien ihmisten erilaisuuksia heidän elämässään – myös työelämässään. Emme mittaa hankittuja tietoja, osaamisia tai taitoja, emmekä arvioi henkilön älykkyyttä. Emme myöskään etsi tai raportoi ”epänormaaliuksia”.

Lisätiedot

Havainnoimme 7 persoonapiirrettä, joista 4 liittyy luonteenpiirteisiin ja 3 sisäisiin motiiveihin. Nämä piirteet ovat läsnä ja näkyvät kaikkialla elämässämme. Ei ole parempia tai huonompia piirteitä, on erilaisia ihmisiä erilaisine piirteineen.

Autorekry Profiilin taustalla olevan konseptin kehitystyö on alkanut jo vuonna 2010. Järjestelmän suunnittelijat ovat aiemmin olleet toteuttamassa seitsemää samantyyppistä järjestelmää, joilla on yli 100 000 suomalaista käyttäjää.

Toisin kuin monet ”lokerointijärjestelmät”, Autorekry Profiili on täysin tilastollinen. Heterogeeninen verrokkiotoksemme käsittää tällä hetkellä 9505 suomenkielistä henkilöprofiilia. Raportointijärjestelmämme erottele 3456 erilaista piirreyhdistelmää.

IT-järjestelmässämme hyödynnetään innovatiivisesti nykyteknologian mahdollistamaa itseoppivuutta sekä mm. vektorilaskentaa. Näiden avulla on mahdollista saada osuvia tuloksia suhteellisen vähällä kartoituksen väittämämäärällä. Näin ollen Autorekry Profiili on ehkä 2020-luvun modernein täysin digitaalinen itsearviointijärjestelmä.

Tehtyään analyysin hakija saa välittämästi yhteenvedon omasta profiilistaan. Autorekryn ammattilaiset käyvät profiilin hakijan kanssa vielä henkilökohtaisesti läpi. Näin ollen hakija oppii tunnistamaan omia luonteenpiirteitään ja motiivejaan.

Sisältyy suorahakutoimeksiantoihin

Teemme työnantajalle kokonaisvaltaisen henkilöesitelyn perustuen haastatteluun ja tehtyyn analyysiin. Autorekry Profiili sisältyy suorahakutoimeksiantoihin. Autorekry Profiili on on myös sisällytettävissä muihin toimeksiantoihin tai vaikkapa ostettavissa yksittäisenä henkilöarviona oman päätöksen teon tueksi.