Autoalan
rekrytoiva
koulutus

Autorekry Portti

Autoalan rekrytoiva koulutus tarjoaa sinulle portin autoalan tulevaisuuden työpaikkoihin.

Autoala elää tällä hetkellä isointa murrostaan pitkiin aikoihin. Tulevaisuuden tehtävät autoalalla voivat olla hyvin erilaisia kuin mitä ne ovat tänä päivänä. On kuitenkin varmaa, että ne tekijät, jotka omaavat oikean asenteen ja halun oppia jatkuvasti uutta, menestyvät myös tulevaisuudessa alalla.

Autorekry Portti on rekrytoiva koulutus autoalan eritehtäviin. Kaikki koulutukset on räätälöity vastaamaan autoalan tulevaisuuden työpaikkoja. Kaikki koulutukset järjestetään yhteistyössä alan parhaiden kouluttajien ja eturivin toimijoiden kanssa. Tämä varmistaa, että saat heti alussa parhaat mahdolliset eväät menestyä autoalalla.

Autorekry portti onkin siis luonnollinen kanava tulla työskentelemään autoalalle ja sen tulevaisuuden työpaikkoihin.

Koulutukset

Digitaalisen Autokaupan Ammattilainen (DAA)

Autorekry Oy ja TTS Työtehoseura hakevat digitaalisen autokaupan ammattilainen (DAA) valmennusohjelmaan 15 kehityshaluista henkilöä. Hakijat sijoittuvat mm. automyyjän, myyntiassistentin, varaosamyyjän, huoltoneuvojan, työnjohtajan tai autosihteerin työtehtäviin oman kiinnostuksen ja työnantajien tarpeiden mukaisesti.

Kokemus ja tausta eivät ratkaise, vaan aito kiinnostus ja motivaatio autokaupan toimialaan ja digitaalisia työvälineitä kohtaan. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työhön sekä reipasta ja aktiivista otetta.

Lisätiedot

DAA valmennusohjelma tarjoaa mielenkiintoisen kehityspolun nykyaikaisen autokaupan maailmaan. Yhteistyöyrityksinä (työssäoppimispaikat ja mahdolliset tulevat työpaikat) on autoalan johtavia liikkeitä.

Valmennuksessa on lähiopetusta, etäopetusta ja työelämäjaksoa. Työelämäjakson aikana tehdään aktiivista ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä, jossa valmentajat ovat tukemassa juuri sinun kehittymistavoitteitasi.

DAA valmennuksen aiheita ovat: asiakaspalvelun, markkinoinnin ja asiakaskontaktoinnin perusteet, digityökalujen hallinta ja käyttö, DiSC -työyhteisöprofiili ja vuorovaikutustaidot, digitaalinen autokauppa ja autokaupan ohjelmistot, asiakkaan kohtaaminen digimaailmassa, sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, digimarkkinointi, digilaitteistojen perehdytys ja ohjelmistojen asentaminen, urasuunnittelu, automyyjän perustaidot ja automyynnin prosessit, autokaupan sopimukset, rahoitus, vakuutus, lainsäädännön perusteet ja arvonlisävero, kuluttajansuoja, tuotevastuu, takuu, korjausehdot, ajoneuvojen huolto, katsastus, ajoneuvolainsäädäntö, ajoneuvotekniikka, moottorit, voimansiirto, jarrut, käyttövoimat, lisävarusteet ja tarvikkeet.

Koulutukseen haku

Seuraava koulutus on käynnistymässä vielä tämän vuoden aikana.

Lisätietoja saat laittamalla viestiä osoitteeseen:

[email protected]

Koulutukset

Autoalan Palveleva Mekaanikko (APM)

Autorekry Oy hakee Autoalan Palveleva Mekaanikko (APM) valmennusohjelmaan 20 kehityshaluista henkilöä. Hakijat sijoittuvat autokorjaamoiden mekaanikon ja asiakaspalvelun työtehtäviin oman kiinnostuksen ja työnantajien tarpeiden mukaisesti.

Kokemus ja tausta eivät ratkaise, vaan aito kiinnostus ja motivaatio autokaupan toimialaan ja uudenlaista mekaanikonroolia kohtaan. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työhön sekä reipasta ja aktiivista otetta.

Lisätiedot

APM valmennusohjelma tarjoaa mielenkiintoisen kehityspolun nykyaikaisen autokaupan maailmaan. Yhteistyöyrityksinä (työssäoppimispaikat ja mahdolliset tulevat työpaikat) on autoalan johtavia liikkeitä.

APM valmennuksen kesto on 105 päivää, sisältäen lähi-, etä- ja työssäoppimisjaksot.

Valmennuksessa on lähiopetusta, etäopetusta ja työelämäjakso. Työelämäjakson aikana tehdään aktiivista ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä, jossa valmentajat ovat tukemassa juuri sinun kehittymistavoitteitasi.

APM valmennuksen teknisiä aiheita ovat: Automekaanikkona toimiminen, autotekniikan perusteet eri osa-alueilta, sekä nykyaikainen sähkö- ja hybriditekniikka. Näiden lisäksi aiheina ovat Autokaupan ja huollon perusprosessit, Autoliikkeen toiminnot asiakkaan näkökulmasta, vahva painotus asiakaspalvelun perusteisiin (12 päivää), autokaupan järjestelmät, autoalan murros ja tulevaisuus, digitaalisten työkalujen hyödyntäminen mekaanikon työssä.

Koulutukseen haku

Lisätietoja saat laittamalla viestiä osoitteeseen:

[email protected]

Ilmoitamme kun seuraavan koulutuksen ajankohta on varmistunut.